Buurtschapontwikkelingsplan

Buurtschap Hulsen vormt een hechte gemeenschap met een duidelijke voorkeur voor het behoud van haar eigen identiteit. Vanuit deze voorkeur is er aan gewerkt om Hulsen haar eigen gezicht te laten behouden en te versterken in de toekomst. Het buurtschapsontwikkelingsplan (BOP) helpt om de leefbaarheid op het juiste niveau te houden, waarbij de woonfunctie, het werken en het invullen van vrije tijd op een goede manier wordt ingevuld.

De laatste jaren is hierover veelvuldig overleg geweest met bestuurders van de gemeente en enkele ambtenaren die dit project ondersteunen. De basis voor de BOP is gelegd door inbreng van de bewoners door middel van een enquête. De meningen, wensen en behoeften uit de enquête zijn samengevat en gebruikt om te komen tot dit plan. Het BOP plan is een dynamisch plan, aanpassing vindt jaarlijks plaats aan de hand van actuele ontwikkelingen, wensen en ideeën ingebracht door de bewoners.

 

We hebben 8 gasten online

Hulsen Online

Nois
De gezelligste ontmoetingsplek voor jong en oud uit Hulsen en omgeving.

helder hellendoorn
oud papier tegenwoordig in de blauwe container bij u thuis.
houd Hulsen schoon
een schoon en prachtig dorp.
Hulzenseboys
Voetbalvereniging voor Hulsen en omgeving.
hart reanimatie AED
naast de mogelijkheid van 112 bellen is er een AED beschikbaar in Hulsen,1 bij de voetbal hulsense boys buiten en 1 bij tankstation Olthof binnen .
nois.jpg